Użytkowników online:
Liczba odwiedzin:
Liczba wyświetleń:
Projekt 2012
Wiadomości

Wniosek o dofinansowanie projektu na 2012 rok

Data dodania artykułu: 25.01.2012r.

W dniu 19.11.2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi kolejny - na 2012r. - wniosek o dofinansowanie projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie

Data dodania artykułu: 30.03.2012r.

Informujemy, że w dniu 29.03.2011r. Wojewódzki Urząd pracy w Łodzi zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu systemowego "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy" w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Podpisanie kontraktów socjalnych

Data dodania artykułu: 14.04.2012r.

W kwietniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie zostały podpisane kontrakty socjalne z uczestnikami projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" określające zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny. W kontraktach socjalnych zawarto instrumenty aktywnej integracji, tak jak: instrument aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. W ramach instrumentu aktywizacji społecznej odbędzie się trening umiejętności psychospołecznych z psychologiem. Będą to zarówno spotkania grupowe jak i indywidualne. Każdy uczestnik szkolenia objęty będzie minimum trzema instrumentami aktywnej integracji.

Podpisanie aneksu do umowy ramowej na 2012 rok

Data dodania artykułu: 09.05.2012r.

W dniu 08.05.2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w aneks do umowy na kolejny - na 2012r. - wniosek o dofinansowanie projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje o projekcie

Data dodania artykułu: 21.05.2012r.

Dnia 21.05.2012r. została podpisana umowa z wykonawcą na przeprowadzenie warsztatów i kursów zawodowych w związku z realizacją Projektu pod nazwą "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udział w projekcie weźmie osiem osób, sześć kobiet i dwóch mężczyzn.


W ramach projektu uczestnicy odbędą:

- trening umiejętności psychospołecznych prowadzony przez psychologa

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego

- szkolenia podnoszące kwalifikacje, zgodne z predyspozycjami uczestników i zapotrzebowania lokalnego rynku pracy

- będą przeprowadzone badania lekarskie związane z przeprowadzonymi kursami zawodowymi


Projekt zakończy się 31.12.2012 r.

Rozpoczęcie projektu 2012

Data dodania artykułu: 23.05.2012r.

W dniu 23.05.2012r. rozpoczęło się pierwsze spotkanie z uczestnikami projektu. Na spotkaniu został przedstawiony program zajęć szkoleniowo-doradczych oraz zostały omówione sprawy organizacyjne. Po części oficjalnej w tym samym dniu Beneficjenci uczestniczyli w warsztacie aktywnego poszukiwania pracy prowadzonym przez doradcę zawodowego, panią Anitę Matejaszczyk.

Zajęcia z psychologiem

Data dodania artykułu: 24.05.2012r.

W dniu 24.05.2012r. rozpoczął się trening umiejętności psychospołecznych z psychologiem P. Sebastianem Marszałkiem. W ramach treningu zaplanowano 40 godzin spotkań grupowych oraz 40 godzin spotkań indywidualnych (po 5 godzin z każdym uczestnikiem projektu). Warsztaty odbywają się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w sali 117. Na zajęciach grupowych będzie podejmowana następująca tematyka: Integracja wewnątrzgrupowa poznaję siebie, inteligencja emocjonalna w praktyce, trening umiejętności komunikacyjnych, trening asertywności, motywacja do działania.

Spotkania indywidualne z psychologiem

Data dodania artykułu: 27.07.2012r.

Pomoc specjalistyczna podczas pięciogodzinnych konsultacji polegała na udzieleniu wsparcia w uzyskaniu wiedzy na temat potencjałów osobistych beneficjenta projektu, podtrzymywania i wzmocnienia motywacji do udziału w projekcie, profilaktyce antystresowej i antyuzależnieniowej oraz poradnictwa psychologicznego w konkretnych i trudnych sytuacjach życiowych, w jakich obecnie znaleźli się uczestnicy projektu. W każdym przypadku zastosowano techniki terapii zachowań (RTZ), w celu wyłonienia zdrowych przekonań na temat samego siebie – budujących poczucie własnej wartości.

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

Data dodania artykułu: 22.07.2012r.

W warsztatach uczestniczyło 8 osób. Beneficjentami projektu zostało sześć kobiet i dwóch mężczyzn. Odbyło się 5 spotkań grupowych (każde po 8 godzin): 23.05.2012r., 08.06.2012r., 12.06.2012r., 13.06.2012r., 22.06.2012r. Głównym celem zajęć było budowanie pozytywnego wizerunku, autoprezentacja, autopromocja pomocna w zaprezentowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej, pozyskanie przychylności, nacechowane wzbudzeniem zaufanie oraz sympatia w oczach potencjalnego pracodawcy. Uczestnicy poznali istotną wartość znaczenia sieci pomocnych kontaktów zawodowych, wzbogacili swoją wiedzę na temat asertywności i komunikatywności przydatną w życiu osobistym i zawodowym, nauczyli się organizować i planować czas własny, analizować i tworzyć własne oferty pracy, motywować się oraz uczyć się elastyczności swoistej otwartości na zmiany, łatwości adaptacji do nowych co za tym idzie często zmieniających się warunków pracy na rynku. W konsultacjach indywidualnych z doradztwa zawodowego udział wzięło 8 uczestników projektu (6 kobiet i 2 mężczyzn) – po 5 godzin każdy uczestnik. Celem konsultacji było pozyskiwanie informacji o potencjalnych Beneficjentach ostatecznych projektu, ustalenie indywidualnych predyspozycji zawodowych i osobowości oraz oczekiwań związanych z kierunkiem szkoleń zawodowych. Oprócz rozmowy doradczej, jako ostatniego elementu konsultacji przedstawili swój dorobek zawodowy oraz ścieżkę dotychczasowej edukacji.

Wycieczka do Zakopanego i Krakowa

Data dodania artykułu: 25.07.2012r.

W dniach 06-08 .07.2012r. uczestnicy projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wraz ze swoimi rodzinami wzięli udział w wycieczce do Zakopanego i Krakowa. Uczestnicy wraz ze swoimi rodzinami w Zakopanem zwiedzili m.in. Cmentarz na Pęksowym Zbrzysku na którym są pochowani znani Polacy m.in. Stanisław Witkiewicz „Witkacy”, Kornel Makuszyński, Stanisław Marusarz, następnie zwiedzili Sanktuarium Maryjne na Krzeptówkach, Wielką Krokiew - kompleks stoczni narciarkich. Wjazd wyciągiem krzesełkowym na Burtowy Wierch i spacer przez Gubałówkę oraz zwiedzanie Zakopanego. Natomiast w Krakowie odbyło się zwiedzanie Wawelu (Wieża Zygmunta, Dzwon Zygmunta, Kaplica Świętokrzyska, Zamek Królewski, Katedra, Krypty Wieszczów, Groby Królewskie, Smok Wawelski, Kościół Mariacki, Rynek Starego Miasta). Uczestnicy wycieczki odwiedzili też grobowiec tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich.

Podstawy obsługi komputera i Internetu

Data dodania artykułu: 15.08.2012r.

W dniach 31.07 - 03.08.2012r. 8 uczestników (sześć kobiet i dwóch męźczyzn) projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" brało udział w szkoleniu z zakresu "Podstawy obsługi komputera i obsługa Internetu – Pakiet Office, Word, Excel i Power Point". Wykonawcą szkolenia była firma PPHU „BAPEX” s.c J. Barda, A. Pełka ul. Kościuszki 74, 98-330 Pajęczno. Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywały się sali budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się systemem Windows, z programami Word, Excel oraz Power Point, ponadto uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą poruszania się w środowisku internetowym. Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie.

Dekoracje stołów z elementani florystyki

Data dodania artykułu: 21.08.2012r.

W dniach 12.07 - 19.08.2012r. 6 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" brało udział w kursie "Dekoracje stołów z elementami florystyki". Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestniczek w zakresie artystycznego układania kwiatów, dekoracji wnętrz, oraz przygotowania do pracy w kwiaciarni. Podczas kursu Panie uczyły się dobierać kwiaty i wykonywać różne rodzaje kompozycji kwiatowych wg. Najnowszych zasad techniki bukieciarskiej na liczne okazje, wykonywały również kompozycje z kwiatów, roślinne aranżacje wnętrz. Zajęcia obejmowały wykonanie podstawowych prac masowych, które najczęściej są wykonywane w kwiaciarni lub pracowniach florystycznych. W ramach 5 dniowych zajęć w tym (40godzin po 8 godzin dziennie) z zakresu „savoir-vivre” przy stole omówiona została harmonia dekoracji stołów, sztuka składania serwetek, wykonywanie kokard ozdobnych, dekoracja stołów na różne okazje: codzienne i uroczyste, układanie i nakrycie oraz aranżacja stołów, omówienie materiałów i technik wykonywania opakowań ozdobnych, poruszone zostały zagadnienia z techniki wykonywania ozdób okolicznościowych.

Minimum sanitarne

Data dodania artykułu: 06.10.2012r.

W ramach realizacji projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" w dniach 27 - 29 sierpnia 2012r. przeprowadzone zostały zajęcia grupowe pod hasłem "Kurs minimum sanitarne" dla uczestników projektu.


Zakres tematyczny obejmował:

- bezpieczeństwo i jakość zdrowej żywności w swietle przepisów krajowych i regulacji Unii Europejskiej.

- rodzaje i źródła zanieczyczeń środków spożywczych,

- choroby przenoszone drodą pokarmową zatrucia pokarmowe, rodzaje zatruć i zakażeń pokarmowych i ich najczęstsze przyczyny,

- zapobieganie zatruciom i zakażeniom pokarmowym,

- zapobieganie zanieczyszczeniom,

- podstawowe zasady znakowania żywności,

- warunki sanitarne w produkcji przechowywaniu i obrocie środków spożywczych,

- podstawowe zasady mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzetu i naczyń,

- zasady wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności.


Do oceny szkolenia zastosowano ankietę, która pozwoliła zebrać informacje dotyczące przydatności kursu.

Kurs obsługi stacji LPG

Data dodania artykułu: 15.10.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w dniach 20.09 - 21.09.2012r. oraz 8.10 - 9.10.2012r. organizowany był "Kurs obsługi stacji LPG" w ramach projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Uczestniczyło w nim 5 osób. Podstawowym celem szkolenia było przygotowanie uczestników projektu do uzyskania uprawnień do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych. W trakcie zajęć kursant został przygotowany do egzaminu przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego.


Program kursu obejmował między innymi następujące zagadnienia:

- Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,

- Budowa zbiorników LPG,

- Instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG,

- Warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędowym Gazem,

- Przepisy bhp i ppoż,

- Oznakowanie zbiorników LPG,

- Napełnianie zbiorników LPG, czynności robocze i kontrolne,

- Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym.


Po zdanym egzaminu uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie urządzeń do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Data dodania artykułu: 19.10.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w dniach 24 - 28.09.2012 r. oraz 1 - 5.10.2012r. przeprowadzony był "Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w ramach projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej". Uczestnikami zajęć było 2 męźczyzn. Celem szkolenia było przygotowanie i uprawnienia do samodzielnego kierowania wózkami jezdnymi wszelkiego typu z napędem silnikowym w transporcie wewnątzakładowym. Do głównych zadań wykonywanych przez kierowcę operatora wózka jezdnego należy przegotowanie wózka do pracy, pobieranie, transportowanie, scalanie i składanie ładunków, prowadzenie dokumentacji kontroli urządzeń oraz utrzymanie w dobrym stanie urządzeń transportu bliskiego.


Zajęcia obejmowały:

- Typy stosowanych wózków jezdniowych,

- Budowa wózka,

- Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,

- Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,

- Wiadomości z zakresu bhp,

- Praktyczna nauka jazdy,

- Wiadomości odozorze technicznym.


Kurs ukończył się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków widłowych.

Kurs prawa jazdy kat.B

Data dodania artykułu: 09.11.2012r.

W ramach projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" 3 uczestników wzięło udział w kursie „Prawo jazdy kat. B”. Szkolenie obejmowała 30 godzin teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Uczestnicy w trakcie zajęć teoretycznych zapoznały się m.in. z zasadami ruchu drogowego w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, z zasadami użytkowania pojazdów, przewozu osób, ładunków, z zagrożeniami związanymi z ruchem drogowym, zasadami zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami przy uwzględnieniu różnych nawierzchni o różnych porach dnia, poznawały również rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni. Przeszły kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - poznawały zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku. Zajęcia praktyczne obejmowały jazdy po Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

Wizaż - jak zadbać o swój wygląd

Data dodania artykułu: 15.11.2012r.

W ramach realizacji projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" w dniach 29 - 31 pażdziernika 2012r. przeprowadzone zostały Warsztaty pod hasłem " Wizaż - jak zadbać o swój wygląd" dla 8 beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie.W sumie przeprowadzono 20 godzin zajęć.


Warsztaty obejmowały część teoretyczną jak i praktyczną. Uczestnicy m.in. poznali zasady, rodzaje i elementy makijażu, dowiedzieli się jak pielęgnować skórę oraz omawiali stylizację fryzur.


Do oceny szkolenia zastosowano ankietę, która pozwoliła zebrać informacje dotyczące przydatności i atrakcyjności szkolenia oraz poznać opinie uczestników.

Kurs obsługi kas fiskalnych

Data dodania artykułu: 21.11.2012r.

W ramach realizacji projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" w dniach 05 - 09 listopada 2012r. przeprowadzone zostały zajęcia grupowe pod hasłem " Kurs obsługi kas fiskalnych z podstawami księgowości" dla 6 uczestniczek projektu.W sumie przeprowadzono 40 godzin zajęć.


Celem kursu było przygotowanie jego uczestników do pracy na stanowisku kasjer/sprzedawca. Uczestniczki w trakcie zajęć zapoznały się m.in. jak inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów; przyjmować zapłatę w różnych formach płatności jak gotówka, bon, karta kredytowa; wycofać sprzedany towar z pozycji paragonu, anulować paragon, przyjąć i zwrócić kaucję; rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze i inne formy płatności za sprzedane towary; zaprogramować kasę, sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę za zakupione towary,odróżnić gatunki handlowe i rozpoznać towary.


Do oceny szkolenia zastosowano ankietę, która pozwoliła zebrać informacje dotyczące przydatności i atrakcyjności szkolenia oraz poznać opinie uczestników.

ABC przedsiębiorczości

Data dodania artykułu: 14.12.2012r.

W ramach realizacji projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" w dniach 03 - 12 grudnia 2012r. przeprowadzone zostały zajęcia grupowe pod hasłem " ABC przedsiębiorczości" dla 8 uczestniczów projektu. W sumie przeprowadzono 30 godzin zajęć.


Celem szkolenia było zachęcenie beneficjentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej, która umożliwi im w przyszłości realizację własnych zamierzeń i pracę w zakresie i na warunkach przez nich samych wybranych.Podczas szkolenia zapoznali się z ekonomicznych aspektów prowadzenia działaności. Dzięki temu ryzyko związane z planowaną działalnością gospodarczą zminimalizowane i łatwiej będzie osiągnąć sukces.


Do oceny szkolenia zastosowano ankietę, która pozwoliła zebrać informacje dotyczące przydatności i atrakcyjności szkolenia oraz poznać opinie uczestników.

Zakończenie projektu 2012

Data dodania artykułu: 19.12.2012r.

Dnia 17 grudnia 2012 r.odbyło się uroczyste spotkanie dla 8 Beneficjentów Ostatecznych projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej". Z tej okazji zorganizowane zostało spotkanie dla uczestnków projektu oraz pracowników GOPS wśród osób zaproszonych był Wójt Gminy Kleszczów oraz Dyrektor firmy PPHU „BAPEX” realizującej projekt. Beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty i zaświadczenia z ukończonych kursów, a także... świąteczne paczki. Udział w projekcie był dla uczestników cennym doświadczeniem, zdobyta wiedza i nabyte certyfikaty zawodowe będą bardzo przydatne w poszukiwaniu pracy. Wszystkim uczestnkom spotkania serdecznie dziękujemy za udział i współpracę oraz życzymy powodzenia.

Podsumowanie projektu 2012

Data dodania artykułu: 21.12.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie zakończył realizowany po raz piąty projekt „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych społecznie i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W 2012 roku w projekcie uczestniczyło 8 osób w wieku aktywności zawodowej – 6 kobiet i 2 mężczyzn z terenu gminy Kleszczów, korzystających z pomocy społecznej. W trakcie trwania projektu 8 uczestników odbyło: 40 godz. spotkań grupowych z psychologiem - Trening umiejętności psychospołecznych i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym oraz po 5 godz. spotkań indywidualnych dla każdego uczestnika.


Od lipca rozpoczęły się szkolenia zawodowe. Zainaugurował je 40-godzinny kurs „Dekoracja stołów z elementami florystyki". Następnie wszyscy uczestnicy przeszli 30-godzinne szkolenie „Podstawy obsługi komputera", 20-godzinny kurs „Minimum sanitarne" (z kompletem badań lekarskich i wydaniem książeczki zdrowia). Kolejne zrealizowane w ramach projektu kursy to: „Operator wózków jezdniowych", w którym brało udział 2 uczestników projektu oraz kurs „Obsługa stacji LPG", w którym brało udział 5 uczestników projektu.


Od października do grudnia uczestnicy wzięli ponadto udział w następujących zajęciach: 40-godzinny kurs „Obsługa kas fiskalnych", 20-godzinne warsztaty „Wizaż - jak dbać o swój wygląd" oraz 30-godzinny kurs „ABC przedsiębiorczości." Troje uczestników projektu miało możliwość skorzystania z kursu „Prawo jazdy kat. B". W lipcu wszyscy uczestnicy projektu wraz ze swoimi bliskimi wyjechali do Zakopanego na 3-dniową wycieczkę integracyjno-edukacyjną, połączoną ze zwiedzaniem Krakowa. Projekt zakończył się 17 grudnia uroczystym spotkaniem świątecznym, podczas którego uczestnikom zostały wręczone certyfikaty i zaświadczenia z ukończonych kursów, a także... świąteczne paczki.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do kolejnej edycji projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych społecznie i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej", który będzie realizowany w roku 2013. Jest on adresowany do podopiecznych kleszczowskiego GOPS, będących w wieku aktywności zawodowej (w tym także do osób niepełnosprawnych). Bliższe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie przy ul. Osiedlowej 2 (pok. 35).

Projekt oraz wykonanie: Kede Network.

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.